Ton Apeldoorn, The Netherlands, tel. + 31 6244 36788
Ton Travel Uganda / Oeganda fietssafari
email:
info@oegandafietssafari.nl
website: www.oegandafietssafari.nl

VERKLARING VAN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN AANVAARDEN VAN EIGEN RISICO 

Ik verzoek jullie deze verklaring in te vullen en ondertekenen. Ik organiseer deze reis zonder enig winstoogmerk, uitsluitend met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Oeganda. Dit door met name sponsoring van de Luzira Primary School in Luzira/Kampala, en tevens door het geven van microkrediet aan organisaties als de Kampala Cycling Club (KCC). 

 Lees deze verklaring zorgvuldig, vul alle open gedeelten in alvorens te ondertekenen. 

MET DEZE VERKLARING NEEM IK AFSTAND VAN AANSPRAKEN IN IEDERE VORM, TEN OPZICHTE VAN
Ton Apeldoorn, Marga Klompéland 26, 1705 JD Heerhugowaard, geboortedatum 19 juli 1947 en/of Luzira Primary School te Oeganda, die het gevolg kunnen zijn van deelname op mijn initiatief en verzoek aan een fiets-safari-tour in Oeganda. 

Ik,
Naam:______________________________________
Geboortedatum:______________________________
Adres: _____________________________________
Woonplaats : ____________________________________

verklaar hierbij dat ik mij bewust ben van de gevaren van het deelnemen aan een fiets-safari-tour in Oeganda.

1. Ik heb wetenschap van het feit dat Ton Apeldoorn en/of Luzira Primary School Oeganda in deze reis niet fungeren als reisagent en/of reisbureau en dat zij slechts en op mijn verzoek contacten leggen en afspraken maken met hotels en guesthouses, met de Kampala Cycling Club en andere relevante personen.

2. Ik heb wetenschap van het feit dat Ton Apeldoorn en/of Luzira Primary School Oeganda in deze reizen niet als ondernemer fungeren en hun activiteiten zonder enig winstoogmerk verrichten.

3. Ik heb wetenschap van het feit dat ik Ton Apeldoorn en/of Luzira Primary School Oeganda niet aansprakelijk kan stellen voor het niet doorgaan of voortijdig moeten onderbreken van de fiets-safari-tour in Oeganda, onder andere als gevolg van een overstroming, bosbrand, windhoos, massale staking of politieke onrust.

4. Ik neem deel aan deze fiets-safari-tour in de volle wetenschap dat ik gewond kan worden of zelfs kan overlijden. Ik stem erin toe noch Ton Apeldoorn en/of Luzira Primary School Oeganda of de andere deelnemers te vervolgen voor lichamelijke- materiele schade of verlies. 

5. Ik verklaar tevens dat ik voor mijzelf een afdoende reisverzekering zonder beperkingen ten aanzien van avontuurlijke reizen en gevaarlijke sporten voor deze reis heb afgesloten

6. Door deze verklaring te lezen en te ondertekenen heb ik mij volledig op de hoogte gesteld van de inhoud en betekenis van deze vrijwaring alvorens deze bindend voor mijzelf en mijn erfgenamen te ondertekenen.

Plaats:

Datum:

Handtekening: