LUZIRA CHURCH OF UGANDA PRIMARY SCHOOL

Luziraschool Oeganda Fiets- en Safaritour
 • De school is gelegen in een arme buitenwijk van Kampala, op ca. 10 km. afstand van het centrum van de stad.
 • Het is een Christelijke school, aangesloten bij de Anglicaanse Kerk.
 • Het is een lagere (Primary) school met ruim 1200 kinderen, verdeeld over de klassen 1 t/m 7.
 • Allen klas 1 heeft één lokaal met in totaal meer dan 100 kinderen. De klassen 2 t/m 7 hebben ieder twee lokalen, Oost en West. In deze klassen zitten gemiddeld 80 kinderen per klas.
 • De kinderen op school zijn in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. Niet alle kinderen in de klassen zijn even oud; soms komen kinderen op latere leeftijd op school en worden dan qua niveau ingedeeld in een klas.
 • Naast de Primary school is er nog een Nursery school (kleuterschool) met ca. 120 kinderen. Deze Nursery bestaat uit een houten klaslokaal opgedeeld in 3 ruimtes met drie leerkrachten Deze kinderen zijn alleen ’s morgens op school. De leeftijd van deze kinderen is tussen 4 en 6 jaar.
 • Er zijn op school ca. 25 leerkrachten. Verder is er een secretaresse (Lydia), een bewaker en zijn er drie mensen, die in de keuken werken.
 • 12 Leerkrachten wonen met hun familie naast het schoolterrein.
 • In Luzira spreken de mensen hun eigen taal, het Luganda. De voertaal en de lessen in de klassen is hoofdzakelijk Engels.
 • De school begint iedere dag, 5 dagen in de week, om 8 uur en eindigt rond 5 uur. De kinderen van de 1een 2e klas gaan om 1 uur naar huis.
 • Voor de kinderen die extra lesgeld betalen begint de school al om 7 uur en eindigt deze om 5 tot 6 uur.
 • Bijna alle kinderen komen lopend op school.
 • Tussen 10 en 1 uur wordt op school gegeten. In grote ketels wordt in de keuken maïspap (posho) met bruine bonen gekookt. De kinderen eten dat iedere dag. Ze drinken water uit de regentanks.
Luzira school (1)
Luzira school (2)
 • De kinderen nemen van huis een beker en een bord mee, die zij schoonmaken met regenwater. Er is een kraampje, waar snoep en drinken gekocht kan worden (wat slechts enkele kinderen kunnen betalen).
 • Er zijn sinds korte redelijke toiletten op school, gesponsord door een Amerikaanse organisatie.
 • Er zijn drie termijnen per jaar; termijn I van begin februari tot begin mei; termijn II van eind mei tot eind augustus en termijn III van half september tot begin december.
 • De grote vakantie is in december en januari. De meeste kinderen gaan dan met hun familie naar de dorpen in Oeganda, waar de families vandaan komen.
 • Op het eind van ieder schooljaar worden de kinderen automatisch uitgeschreven. Aan het begin van het nieuwe schooljaar moeten de kinderen zich weer opnieuw inschrijven. Sommige kinderen blijven om verschillende redenen achter in de dorpen.
 • De school heeft alleen maar de namen van de kinderen; er is verder geen enkele administratie van deze kinderen, zoals adressen, telefoonnummers, gegevens van ouders etc. Komen de kinderen dus niet op school dan kan de school niet naar de reden hiervan informeren.
 • De kinderen moeten in een schooluniform naar school. Voor de meisjes een eenvoudig rose jurkje met rode sokken en voor de jongens een wit shirt, beige broek en rode sokken (kosten ca. 8 euro per set).
 • Het lesgeld bedraagt ca. 36 euro per jaar (3 termijnen), terwijl voor de extra lessen ca. 15 euro per jaar betaald moet worden.
 • Iedere termijn moeten de kinderen meenemen: twee rollen toiletpapier, twee rieten bezempjes, 12 schriften en pennen.
 • De kinderen krijgen iedere termijn een rapport.
Menu